Видео архив

ТВ  емисије

Video archive

TV broadcast

Radio Raketa

Авала ТВ / Avala TV

Veselko Vee Savić
Веселко Савић

Milenko Kovačević
Миленко Ковачевић

Vida Karabuva
Вида Карабува

Predrag Pex Delibašić
Предраг Делибашић

Vesna Grbović
Весна Грбовић

episode / емисије:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Авала ТВ - прва емисија

Avala TV - first episode

Avala TV 01 - first episode - Bora Djordjevic, Momcilo Bajagic Bajaga

Avala TV - prva emisija

1. opening / најава програма
2. Football: Veteran Cup finals / Фудбал: Финале Купа ветерана
3. Serbian Community Centre W.A. -  traditional gathering
      Српски Центар Мадингтон - Све-српско Посело
4. folk dances from Krajina / фолклорне игре из Крајине
5. Interview: Bora Djordjevic i Momcilo Bajagic - Bajaga
      Интервију:  Бора Ђорђевић и Момчило Бајагић - Бајага
6. Bora Djordjević - Look What They Did to Your Home Angel
      (Pogledaj dom svoj Andjele)
      Бора Ђорђевић “Погледај дом свој Анђеле”
7. Club Serbia - Dianella
      Спортски и Културни Клуб Србија - Дајанела

ch31-Perth broadcast on 27.10.1999

Mile Gatić
Миле Гатић

Bane Grbović
Бане Грбовић

Tanja Glišić
Тања Глишић

Žana Djapić
Жана Ђапић

Авала ТВ - друга емисија

Avala TV - second episode

Avala TV 02 - second episode - Bob Djurdjevic

1. Interview: Bob Djurdjevich / Интервију: Боб Ђурђевић
2.Bajaga – Passing Years (Godine prolaze) /  Бајага - "Године пролазе"
3. Interview: Tenis - 1999's Yugoslav womens team (juniors)
      Интервију:
     Женска Омладинска Репреззентација Југославије (1999)

Jovana Nešić
Јована Нешић

Avala TV - druga emisija

ch31-Perth broadcast on 30.11.1999

Mirjana Radmilovich
Мирјана Радмиловић

Boris Radmilovich
Борис Радмиловић

Радионица Драмских уметности у Перту

Авала ТВ - трећа емисија

Avala TV - third episode

Avala TV 03 - third episode - Rale Rasic

Avala TV - treća emisija

1. Humanitarian actions: Serbian Ortodox church - Holy Trinity - Perth
      Хуманитарне акције: црква "Света Тројица" – Перт
2. Humanitarian actions: earthquake in Greece  - Greek community - Perth
    Хуманитарне акције: земљотрес у Грчкој – грчка заједница Перта
3. Bora Djordjevic (The Fish Sup) / Бора Ђорђевић (Рибља Чорба)
4. Australian Story: Rale Rasic / Приче из Аустралије: Рале Рашић
5. Zdravko Čolić - Burning Fire  / Здравко Чолић - "Гори ватра"
6. Celebrations: 170 years since arrival of the first Greek in Australia
      Прославе: 170 година од доласка првих Грка у Аустралију

Acting workshops in Sebian lenguage / radionice glume na srpskom jeziku

Школа глуме   у Перту

Alexandria

Avala

ch31-Perth broadcast on 07.12.1999

Авала ТВ - пета емисија

Avala TV - episode four

Avala TV 04 - episode four - Zdravko Colic, Vesna Grbovic

Avala TV - četvrta emisija

1. Интервију: Здравко Чолић / Interviju: Zdravko Čolić
2. Здравко Чолић – "Ћајорие" / Zdravko Čolić - Chajorie
3. млади таленти – промоција одржана у клубу “Србија” Дајанела
      Young talents - promotion organised by club “Serbia” Dianella
4. Спорт: тренер фудбалског тима Бели Орлови – Дајанела
      Sport: trainer Veselin Zmukic - football team Whit Eagles – Dianella
5. Здравко Чолић – "Синоћ ниси била ту"
       Zdravko Čolić – Last Evening You Weren't With Me
6. Пертовски Филмски Фестивал - филмови из Србије
      Perth Flm Festival - Serbian films

28.02.2009 Drustvo Srpsko Kolo - prikupljanje pomoci za obnovu Hrama Svete Velikomucenice Varvare

ch31-Perth broadcast on 14.12.1999

Sebastian Couture
KINGS Eurostyle Bakery logo

Авала ТВ - пета емисија

Avala TV - episode five

Avala TV 05 - episode fiwe - Dejan Petrovic

Avala TV - peta emisija

1. Годишњице – српски центар Мадингтон
     Aniversaries – Serbian Community Centre W.A. - Maddington
2. Пеђин кутак – Екатарина Велика
      Pex's promotions – Catarina The Great
3. Спорт: млади тенисери
      Дејан Петровић, Горан Ковачевић, Страхиња Бобушић
    Sport: young tenis player
      Dejan Petrović, Goran Kovačević, Strahinja Bobušić
4. Инфо: турнир у малом фудбалу “Миленијум” - Клуб Србија
     Info: football tournament “Millennium” – club Serbia Dianella
5. Фолклор Србије / Folk dances from Serbia

ch31-Perth broadcast on 21.12.1999

ZvornikCeo80

Авала ТВ - шеста емисија

Avala TV - episode six

Avala TV 06 - episode six

Avala TV - šesta emisija

1. Бајага – "Моји су другови" / Bajaga – My Friends
2. Religion: Saint Nicholas – Holy Trinity church, Perth
      Религија: Свети Никола – црква Света Тројица у Перту
3. Folk dances from Serbia / Фолклор Србије
4. Zdravko Čolić – You are the Only One
     Здравко Чолић – "Ти си једина од свих"
5. The Little Serb Reading Book: Milosh
     Мала српска читанка: “Милош”
6. Bora & Bajaga - Two Coins (Dva dinara Druže)
     Бора и Бајага – “Два динара друже”

"Dvije obale tijela" Short film * Kratki film

ch31-Perth broadcast on 28.12.1999

Авала ТВ - седма емисија

"Kuca koja se rusi iznutra" Short film * Kratki film
Music Clip "Gost u kuci" (Marko Trmcic Krsma i Boris Radmilovic)

Avala TV - episode seven

Avala TV 07 - episode seven - Milica Ilic

Avala TV - sedma emisija

1. Дворски плес – Ансамбл Коло / Serbian Court Dance
2. Saint Sava church, Perth  – Sunday School Vuk Stefanovic Karadzic
      црква Свети Сава - српска школа “Вук Стефановић Караџић”
3. The Little Serb Reading Book: Milosh 2
      Мала српска читанка: “Милош” 2
4. Interview: Milica Ilić / Интервију: Милица Илић
5. Milica Ilic: мusic clip / Милица Илић: музички спот

ch31-Perth broadcast on 04.01.2000

Janis McGavin & Dustin Clare - Balkan Ekspres & the gang / Rock FREd (live - 2004)

Авала ТВ - осма емисија

Avala TV - episode eight

Avala TV 08 - episode eight - Jelena Dokic

Avala TV - osma emisija

1. Религија: Прослава Божиђа / Religion: Christmas celebrations
2. The Little Serb Reading Book: Milosh 3
      Мала српска читанка: “Милош” 3
4. INFO / Информације
5. Interview: Jelena Dokić / Интервију: Јелена Докић

ch31-Perth broadcast on 11.01.2000

Авала ТВ - девета емисија

Avala TV - episode nine

Avala TV 09 - episode nine - Tanja Visosevic, Nenad Petrovic

Avala TV - deveta emisija

1. Прослава српске нове године
     Celebrations of Serb New Year's Eve
2. The Little Serb Reading Book: Milosh 4
      Мала српска читанка: “Милош” 4
3. Црногорско Оро / Folk dances from Montenegro
4. Promotions: Cabaret Balkan – Perth Film Festival
      Промоције: “Буре барута” – Пертвски Филмски Фестивал
5. Pex's promotions – 60's Yu pop music
      Пеђин кутак – Поп музика 60'

ch31-Perth broadcast on 18.01.2000

Авала ТВ - десета емисија

Avala TV - episode ten

Avala TV 10 - episode ten

Avala TV - deseta emisija

1. Фолклор Србије / Folk dances from Serbia
2. The Little Serb Reading Book: Milosh 5
      Мала српска читанка: “Милош” 5
3. Pex's promotions – Aleksandar Zograf
      Пеђин кутак – Александар Зограф
4. music clip - Stray Dogs: America
      група Џукеле: “Америка”
5. Интервију: Бане Крстћ – Гарави Сокак
      Interviju: Bane Krstic – Garavi Sokak

ch31-Perth broadcast on 25.01.2000

Авала ТВ - једанаеста емисија

Avala TV - episode eleven

Avala TV 11 - episode eleven

Avala TV - jedanaesta emisija

1. Прославе: Дан Аустралије / Celebrations: Australia Day
2. Interviju: Clary Isaacs – Invasion Day
      Интервију: Клери Ајсакс – дан инвазије
3. FC White Eagles Dianella, season 2000
      ФК Бели Орлови припреме за сезону 2000
4. The Little Serb Reading Book: Milosh 6
      Мала српска читанка: “Милош” 6

ch31-Perth broadcast on 01.02.2000

Авала ТВ - дванаеста емисија

Avala TV - episode twelve

Avala TV 12 - episode twelve

Avala TV - dvanaesta emisija

1. Срби у Аустралији – прва прича
     Serb Immigration to Australia – story No. 1
2. Interview: Andrew Ross – Plainsong
      Интервију: Ендру Рос – “Плеинсонг”
3. Interview: Boris Radmilovich – Australian Theatre
      Интервију: Борис Радмиловић – позориште у Аустралији

ch31-Perth broadcast on 08.02.2000

Авала ТВ - тринаеста емисија

Avala TV - episode thirteen

Avala TV 13 - episode thirteen

Avala TV - trinaesta emisija

1. The Little Serb Reading Book: Milosh 7
      Мала српска читанка: “Милош” 7
2. Пеђин кутак – Радио Хит / Pex's promotions – Radio Hit
3. Folk dances from East Hercegovina /
      Фолклор Источне Херцеговине
4. Interview: painter Dragan Milošević
      Интервију: сликар Драган Милошевић

ch31-Perth broadcast on 15.02.2000

Radio Raketa

Авала ТВ - четрнаеста емисија

Avala TV - episode fourteen

Avala143SNS2

Avala TV - četrnaesta emisija

 Promotions: SBS Radio /  Промоције: СБС - етнички радио
 FC Eagles Maddington - first game /
      ФК Орлови Мадингтон - прва утакмица
 SNF - Commemorating the victims of  the bombing raids on Serbia
      СНС - сећање на жртве напада на Србију

[01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [Oj Moravo] [Video Arhiv] [Documentary] [PROMO] [Audio arhiv]
[Home] [Drama] [Skola] [TatjanaSeserko] [Dot AU] [Airport City Shuffle]
digital media service
Rastko - matica
Dot au
Google
 

Дизајн, сва права и одржавање - да пошаљете поруку кликните овде

Design, copyright & maintenance  - to send e-mail click here