Alexandria

Big Bell Theatre

Avala

video
arhiv

DM photo slide
Cinderella Pepeljuga

ARHIVA

cirilica

Školica

 

  Časovi Glume na srpskom jeziku (za uzrast do 16 godina)

  Vežbe za razvoj koncentracije, pamćenja, osećaja odgovornosti, artikulacije, moći istraživanja i prepoznavanja delova koji čine celinu. Izučavanje akustičkih i motornih zakonitosti.

  Jačanje samopouzdanja kroz poučavanje razuma i oživljavanje čula.

  Učenje i usvajanje upravnog govora odvijaće se kroz probe,  javne nastupe i izvođenje kratkih predstava. Materijali će biti mahom birani iz  poezije (Radović, Zmaj, Ršumović...) i dramskih dela na srpskom jeziku.

  Pored ćiriličnog pisma biće obezbeđeni i prepisi na latinici.Ovim želim da  premostim jaz prouzrokovan propustom u  obrazovnim programima i izbegnem dalju diskriminaciju dece koja su, bez svoje krivice, na ovaj način oštećena.

  Sa druge strane, deca koja uče latinično pismo u  okviru  engleskog jezika ne znaju slova Č,Ć,Đ, Š, Ž, Nj, Lj, Dž, koja se koriste u našem jeziku.

  Duboko verujem da će upoznavanje sa kulturnim blagom pisanim na ćirilici pružiti potrebnu motivaciju da se “savladaju” dodatna slova (23) koja čine razliku između latiničnog i ćiriličnog pisma.

  Boris Radmilović

RECLAIMING MEMORY 3: THE PAINTED IMAGE
KINGS Eurostyle Bakery logo

Učenici škole Vuk Stefanović Karadžić - predstava “Pepeljuga”

snimak sa predstave "Pepeljuga"

02.06.2007

Sebastian Couture

ARHIVA

Pitanja možete postaviti i na forumu  Čitanka u rubrici Ćoše za pitanja.

Forum Učionica sadrži materijale na kojima trenutno radimo.

Registracija na forumu nije obavezna ali bi sigurno olakšala komunikaciju i omogućila nesmetan pristup svim raspoloživim dokumentima.

BIO

Radionice dramskih umetnisti (za starije od 16 godina)

Sarajevski Atentat
Serbian Film Festival
Oj Moravo - Music, Dance & Traditions of Serbian Culture - 01.09.2007
digital media service
Rastko - matica
Radio Raketa II
[Home] [Pepeljuga] [Tatjana Seserko] [Drama] [Skola] [Dot AU] [Video arhiv] [Audio arhiv]
Google
 

Design, copyright & mantainance - to send e-mail click here

Дизајн, сва права и одржавање - да пошаљете поруку кликните овде

Radio Raketa II
Music Clip "Gost u kuci" (Marko Trmcic Krsma i Boris Radmilovic)
 Short film * Kratki filmovi
Plays - video / Predstave video