KINGS Eurostyle Bakery logo

Радио Србија - Перт / Radio Srbiјa - Perth

Илија Илић (Ilija Ilić), Миљан Ковачевић (Miljan Kovačević)

Avala TV archive

програм на српском језику, емитован сваке недеље од 17:30 до 19:30
на фреквенцији 107.9 ФМ – Радио Фриментл
Serbian Language program, broadcasting every  Sunday from 5:30 to 7:30 PM
on 107.9 FM – 6CCR Radio Fremantle

digital media service
Rastko - matica
"VISE SRECE OVAJ PUT"

Дизајн, сва права и одржавање - да пошаљете поруку кликните овде

Design, copyright & mantainance - to send e-mail click here