udruzenje "Srpsko Kolo"

интервију са Вером Зимоњић
и Зораном Ружићем

Association Serbian Kolo - Perth / Фолклорно Друштво “Српско Коло”

интевију припремио
Миленко Ковачевић

Avala TV archive
digital media service
KINGS Eurostyle Bakery, Перт