Три песме - ученици глуме - школа "Вук Стефановић Караџић"

Three songs - acting students - Vuk Stefanovic Karadzic School

“Кад си срећан”

“Девојко мала”

Video - If You're Happy - Serbian School Vuk Stefanovic Karadzic / Kad si srecan
Video - Little Girl - Serbian School Vuk Stefanovic Karadzic / Devojko mala

If You're Happy

Little Girl

“Тихо ноћи”

Video - Quiet Night (lullaby) - Serbian School Vuk Stefanovic Karadzic / Tiho noci

Quiet Night (lullaby)

песме: "Кад си срећан", "Девојко мала", "Тихо ноћи"
певају: Адријана Сервел, Стеван Сервел, Милица Клисура, Наталија Клисура, Софија Вујовић, Саша Радмиловић, Александра Петковић, Наташа Лазаревић, Душан Вујовић, Кристина Лазаревић, Александар Петковић, Стефан Петковић, Игор Радмиловић
гитарска пратња: Борис Радмиловић

songs:  If You're Happy,  Little Girl, Quiet Night (lullaby)
singers: Adrijana Servel, Stevan Servel, Milica Klisura, Natalija Klisura, Sofija Vujovic, Sasha Radmilovich, Aleksandra Petkovic, Natasa Lazarevic, Dusan Vujovic, Kristina Lazarevic, Aleksandar Petkovic, Stefan Petkovic, Igor Radmilovich
guitar:
Boris Radmilovich

ОБРАЗОВАЊЕ

Др. Горан Јовановић

предавање KОВИД-19:
вирус, имунитет, вакцина

Rastko - matica
digital media service
Dot au